Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onNewRequest - událost objektu PmaWeb

Popis:
Událost je vyvolána při žádosti o každou novou Web stránku (o dokument typu HTML, XML, BMP, atd.). Událost je vyvolána před vytvořením a posláním dokumentu do Web klienta. V této události lze zjistit všechny potřebné informace o žádosti a lze ovlivnit, zda se vyžádaná stránka skutečně pošle.
Tato událost je však zastaralá a test oprávnění klientů je lepší provádět v kartě "Oprávnění" příslušných objektů.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaWeb objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.HostName - (String) Jméno přihlášeného uživatele ve Web prohlížeči (klientovi). Pokud uživatel není přihlášen, pak je tento string prázdný.
pEvent.HostPwd - (String) Heslo přihlášeného uživatele ve Web prohlížeči (klientovi). Pokud uživatel není přihlášen, pak je tento string prázdný.
pEvent.HostAddr - (String) Síťová adresa počítače klienta - Web prohlížeče
pEvent.ComponentId - (String) Identifikátor Web komponenty, ze které je vyžadována stránka. Tento text je vždy převeden na malá písmena.
pEvent.PageAddr - (String) Adresa vyžadované stránky v dané Web komponentě (např. "default.htm"). Tento text je vždy převeden na malá písmena.
pEvent.TypeEnable - (Long) Typ povolení poslání stránky klientovi. Projektant může (podle nastaveného uživatele, hesla nebo adresy počítače) operaci zakázat. Nastavení tohoto parametru je doporučeno pouze pro speciální případy. Běžné zabezpečení je lepší provádět standardně pomocí oprávnění: WebRead. Viz také PmaWebDir.onPageLoad, PmaObject-Cfg.Methods.
1 (přednastaveno) - povolení operace.
-1 - vyžádání přihlášení uživatele (pokud uživatel nebyl zadán) nebo zakázání uživatele (pokud uživatel byl zadán ale je špatný název a heslo).
-2 - zakázání operace pro daného klienta bezpodmínečně.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.HostAddr != "192.168.0.24" && pEvent.HostAddr != "192.168.0.26")
{
pEvent.TypeEnable = -2;

}
else if (pEvent.HostName != "admin" && pEvent.HostPwd != "Pokemon")
pEvent.TypeEnable = -1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice