Promotic

onPageLoad - událost objektu PmaWebDir

Popis:
Událost je vyvolána před načtením souboru (pEvent.FilePath) pro možnost změny klíčových slov (tzn. změny posílaného HTML/XML dokumentu). Zde lze také zakázat poslání souboru klientovi.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaWebDir objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.User - (Object) Objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele, který vyvolal požadavek na stránku.
pEvent.FilePath - (String) Relativní cesta k souboru, který je vyžadován z Web prohlížeče.
pEvent.TypeEnable - (Long) Typ povolení poslání stránky klientovi. Projektant může (podle nastaveného uživatele, hesla nebo adresy počítače) operaci zakázat. Nastavení tohoto parametru je doporučeno pouze pro speciální případy. Běžné zabezpečení je lepší provádět standardně pomocí oprávnění: WebRead. Viz také PmaWeb.onNewRequest, PmaObject-Cfg.Methods.
1 (přednastaveno) - povolení operace.
-1 - vyžádání přihlášení uživatele (pokud uživatel nebyl zadán) nebo zakázání uživatele (pokud uživatel byl zadán ale je špatný název a heslo).
-2 - zakázání operace pro daného klienta bezpodmínečně.
Poznámka:
Událost je vyvolána před načtením požadovaného souboru. Po načtení souboru a změny pomocí klíčových slov je vyvolána událost onPageModify.
Přístupovat ke klíčovým slovům lze metodou Vars.
Příklad:
Událost nahradí klíčové slovo XXtime aktuálním časem požadavku. Pokud bude v dokumentu slovo "_(XXtime)_", pak se toto slovo při načtení zamění za hodnotu klíčového slova XXtime a tedy za aktuální čas.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Vars("XXtime").Value = Pm.Time;
© MICROSYS, spol. s r. o.