Promotic

onPageLoad - událost objektu PmaWebDir

Popis:
Událost je vyvolána před načtením souboru (pEvent.FilePath).
Událost lze použít například:
- pro možnost změny klíčových slov (tzn. změny posílaného HTML/XML dokumentu).
- pro zakáz poslání souboru klientovi.
- pro přesměrování souboru na jiný soubor na disku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaWebDir objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.User - (Object) [pro čtení] Objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele, který vyvolal požadavek na stránku.
pEvent.Params - (String) [pro čtení] Textový řetězec obsahující parametry v URL adrese.
Tento řetězec má tvar například "a=13&b=xyz". To znamená, že "a" má hodnotu "13" a "b" má hodnotu "xyz".
Získat jednotlivé hodnoty z tohoto řetězce lze metodou Pm.HTTPGetFormValue.
pEvent.Method - (String) [pro čtení] Název HTTP metody, kterou se parametry zaslaly:
"POST" - Zaslání parametrů z HTML formuláře
"GET" - Zaslání parametrů jako součást vyžadované nové stránky
pEvent.FilePath - (String) [pro čtení i zápis] Relativní cesta k souboru, který je vyžadován z Web prohlížeče.
Relativní cestu k souboru (vzhledem k Složka se soubory) lze změnit v této události na jinou relativní nebo absolutní cestu k souboru.
pEvent.TypeEnable - (Long) [pro čtení i zápis] Typ povolení poslání stránky klientovi.
Projektant může (podle nastaveného uživatele, hesla nebo adresy počítače) operaci zakázat.
Nastavení tohoto parametru je doporučeno pouze pro speciální případy. Běžné zabezpečení je lepší provádět standardně pomocí oprávnění: WebRead. Viz také PmaWeb.onNewRequest, PmaObject-Cfg.Methods.
1 (přednastaveno) - povolení operace.
-1 - vyžádání přihlášení uživatele (pokud uživatel nebyl zadán) nebo zakázání uživatele (pokud uživatel byl zadán ale je špatný název a heslo).
-2 - zakázání operace pro daného klienta bezpodmínečně.
Poznámka:
Událost je vyvolána před načtením požadovaného souboru. Po načtení souboru a změny pomocí klíčových slov je vyvolána událost onPageModify.
Přístupovat ke klíčovým slovům lze metodou Vars.
Příklad:
Událost nahradí klíčové slovo XXtime aktuálním časem požadavku. Pokud bude v dokumentu slovo "_(XXtime)_", pak se toto slovo při načtení zamění za hodnotu klíčového slova XXtime a tedy za aktuální čas.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Vars("XXtime").Value = Pm.Time;

Historie:
Pm9.00.20: Nový parametr pEvent.Method.
Pm9.00.19:
- Nový parametr pEvent.Params s parametry v URL adrese.
- Parametr pEvent.FilePath je nyní pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r.o.