Promotic

Objekt PmaWebDir (Web přístup ke složce na disku s jeho soubory)

Popis:
Viz: PmaWebDir - Podrobný popis objektu

Tento objekt realizuje Web komponentu, která poskytuje základní souborové služby, jako je přenášení HTML stránek a s nimi spojených souborů (např. *.gif, *.jpg ...).
Pomocí klíčových slov lze HTML stránky před posláním klientovi doplnit například o aktuální data.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaWebDir lze vytvořit v objektech: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder, PmaPanel. V těchto objektech může být i více objektů PmaWebDir.
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Vars()Přístup k hodnotám klíčových slov
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onPageActionVyvolá se po zaslání parametrů a dat z HTML dokumentu do PROMOTIC aplikace
onPageLoadVyvolá se před načtením souboru
onPageModifyVyvolá se pro možnost změny posílaného textového dokumentu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
WebDirNastavení parametrů pro hledání HTML stránek na disku
OprávněníOprávnění pro objekt
Klíčová slovaDefinice klíčových slov

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebDir -> PmaWebDir
© MICROSYS, spol. s r.o.