Promotic

Objekt PmaWebDir (Web přístup ke složce na disku s jeho soubory)

Popis:
Viz: PmaWebDir - Podrobný popis objektu

Tento objekt realizuje Web komponentu, která poskytuje základní souborové služby, jako je přenášení HTML stránek a s nimi spojených souborů (např. *.gif, *.jpg ...).
Pomocí klíčových slov lze HTML stránky před posláním klientovi doplnit například o aktuální data.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaWebDir lze vytvořit v objektech: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. V těchto objektech může být i více objektů PmaWebDir.
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Vars Přístup k hodnotám klíčových slov
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onPageAction Vyvolá se po zaslání parametrů a dat z HTML dokumentu do aplikace PROMOTIC
onPageLoad Vyvolá se pro možnost změny klíčových slov
onPageModify Vyvolá se pro možnost změny posílaného textového dokumentu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
WebDir Nastavení parametrů pro hledání HTML stránek na disku
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Klíčová slova Definice klíčových slov

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebDir -> PmaWebDir
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice