Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWebDir (Web přístup ke složce na disku s jeho soubory)

Popis:
Viz: PmaWebDir - Podrobný popis objektu
 
Tento objekt realizuje Web komponentu, která poskytuje základní souborové služby, jako je přenášení HTML stránek a s nimi spojených souborů (např. *.gif, *.jpg ...).

Pomocí klíčových slov lze HTML stránky před posláním klientovi doplnit například o aktuální data.

 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Objekt PmaWebDir lze vytvořit v objektech: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. V těchto objektech může být i více objektů PmaWebDir.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Vars Přístup k hodnotám klíčových slov
Události:
onPageAction Vyvolá se po zaslání parametrů a dat z HTML dokumentu do aplikace PROMOTIC
onPageLoad Vyvolá se pro možnost změny klíčových slov
onPageModify Vyvolá se pro možnost změny posílaného textového dokumentu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
WebDir Nastavení parametrů pro hledání HTML stránek na disku
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Klíčová slova Definice klíčových slov

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebDir -> PmaWebDir
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice