Promotic

Vars - metoda objektu PmaWebDir

Popis:
Přístup k hodnotám klíčových slov. Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Klíčová slova".
Syntaxe:
Object Vars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oWebDir = pMe.Pm("/Web/Dir");
var value = oWebDir.Vars("key1").Value;   // Čtení hodnoty
oWebDir.Vars("key1").Value = "abc";   // Zápis hodnoty
© MICROSYS, spol. s r.o.