Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Klíčová slova - karta objektu PmaWebDir

Popis:
Definice klíčových slov. Nahrazování klíčových slov se provádí pouze nad soubory s příponou *.htm, *.html, *.xml a *.txt.
Klíčová slova (a tedy i tato karta) se používají pouze pokud v kartě "WebDir" je nastaveno Zdroj dat = Soubory na disku v zadané složce.
Tlačítka:
Přidání jedné nebo více nových proměnných.
Nová proměnná (prázdná) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou prázdné.
Nová proměnná (kopie vybrané) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou zkopírovány z aktuálně vybrané proměnné.
Více nových proměnných - Otevře konfigurační okno "Vícenásobné přidání proměnných", ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
Smaže vybrané proměnné.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem nahoru.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem dolů.
Otevře okno pro hledání textu.
Otevře menu s nabídkou dalších možností.
Export do souboru XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
Export do souboru CSV - viz Export dat do textového CSV souboru
Import ze souboru XML - viz Import dat z textového XML souboru
Import ze souboru CSV - viz Import dat z textového CSV souboru
Import z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcDaClientGroup. Otevře konfigurační okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této karty.
Setřídit - Setřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).
Datová rozšíření - Otevře konfigurační okno "Seznam datových rozšíření", které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).
Konfigurátory:
ProměnnáNázev klíčového slova. Není doporučeno používání diakritiky a větší délky názvu než 8 znaků. Stejný název se také zadává v souboru, ve kterém se mají klíčová slova nahrazovat. Viz příklad v popisu objektu.
Datový typDatový typ klíčového slova.
HodnotaHodnota klíčového slova. Lze spojit datovou vazbou. Viz konfigurační okno "Datová vazba objektu PmVar".
Poznámka:
Měnit hodnoty klíčových slov lze pomocí datových vazeb definovaných v konfiguraci klíčového slova nebo je lze měnit v události onPageLoad při každém požadavku klienta.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice