Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Klíčová slova - karta objektu PmaWebDir

Popis:
Definice klíčových slov. Nahrazování klíčových slov se provádí pouze nad soubory s příponou *.htm, *.html, *.xml a *.txt.

Klíčová slova (a tedy i tato karta) se používají pouze pokud v kartě "WebDir" je nastaveno Zdroj dat = Soubory na disku v zadané složce.

Tlačítka:
Přidání jedné nebo více nových proměnných.
Nová proměnná - Otevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více nových proměnných - Otevře okno Vícenásobné přidání proměnných, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
Otevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
Smaže vybrané proměnné.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem nahoru.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem dolů.
Otevře okno pro hledání textu.
Otevře menu s nabídkou dalších možností.
Export do souboru XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
Export do souboru CSV - viz Export dat do textového CSV souboru
Import ze souboru XML - viz Import dat z textového XML souboru
Import ze souboru CSV - viz Import dat z textového CSV souboru
Import z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcDaClientGroup. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této karty.
Setřídit - Setřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).
Datová rozšíření - Otevře okno "Seznam datových rozšíření", které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).
Konfigurační položky:
ProměnnáNázev klíčového slova. Není doporučeno používání diakritiky a větší délky názvu než 8 znaků. Stejný název se také zadává v souboru, ve kterém se mají klíčová slova nahrazovat. Viz příklad v popisu objektu.
Datový typDatový typ klíčového slova.
HodnotaHodnota klíčového slova. Lze spojit datovou vazbou. Viz konfigurační okno Datová vazba objektu PmVar.
Poznámka:
Měnit hodnoty klíčových slov lze pomocí datových vazeb definovaných v konfiguraci klíčového slova nebo je lze měnit v události onPageLoad při každém požadavku klienta.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice