Promotic

Kontextové menu sloupce

Toto menu se vyvolá v kartě "Data" po stisknutí pravého tlačítka myši nad názvem sloupce v oblasti záhlaví tabulky seznamu proměnných.

Položky menu:
- Skrýt sloupec: Skryje vybraný sloupec tabulky seznamu proměnných. Skrýt lze všechny sloupce tabulky, kromě sloupce zobrazujícího názvy proměnných. Po skrytí sloupce se automaticky nastaví konfigurace sloupců na systémovou konfiguraci $current.
- Rozdělit sloupec ...: Otevře konfigurační okno "Rozdělit sloupec", ve kterém lze vybrat podsloupce, na které se má původní sloupec rozdělit. Rozdělit lze sloupec zobrazujicí všechna datová rozšíření na podsloupce zobrazující jednotlivá datová rozšíření stejného typu se stejným identifikátorem. Dále lze rozdělit sloupec zobrazujicí kontrétní datové rozšíření na podsloupce zobrazující jednotlivé vlastnosti datového rozšíření. Ostatní sloupce rozdělit nelze. Po rozdělení sloupce se automaticky nastaví konfigurace sloupců na systémovou konfiguraci $current.
- Zobrazit výchozí sloupce: Zobrazí výchozí sloupce tabulky seznamu proměnných. Konfigurace sloupců se automaticky nastaví na systémovou konfiguraci $default.
- Konfigurace sloupců ...: Otevře konfigurační okno "Konfigurace sloupců", ve kterém lze vybírat, přidávat, mazat nebo editovat konfigurace sloupců. Po vybrání požadované konfigurace se v tabulce proměnných zobrazí sloupce definové v seznamu sloupců dané konfigurace.

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.