Promotic

Menu nové proměnné

Toto menu se vyvolá v kartě "Data" stisknutím tlačítka v nástrojové liště seznamu proměnných.

Položky menu:
- Nová proměnná (prázdná) ... (Ins): Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou prázdné.
- Nová proměnná (kopie vybrané) ... (Ctrl+Ins): Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou zkopírovány z aktuálně vybrané proměnné.
- Více nových proměnných ...: Otevře konfigurační okno "Více nových proměnných", ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.