Promotic

Filtr řádků - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro vytvoření, mazání, výběr a editaci filtrů řádků. Okno se skládá ze dvou částí.
Levá část zobrazuje seznam filtrů řádků.
Pravá část slouží pro editaci vlastností aktuálně vybraného filtru.

Seznam filtrů obsahuje dva systémové filtry řádků $current a $all, které nelze smazat, přejmenovat ani posunout na jinou pozici. Systémový filtr $current představuje aktuálně zobrazené řádky v tabulce proměnných. Tento filtr je automaticky aktivován např. po zobrazení pouze vybraných řádků pomocí volby v menu "Kontextové menu řádku/buňky > Zobrazit pouze vybrané řádky". Systémový filtr $all zobrazí všechny řádky v tabulce proměnných. Všechny projektantem vytvořené filtry řádků se ukládají do INI souboru aplikace a lze je použít i v tabulkách proměnných jiných Pma objektů.

Každý filtr řádků obsahuje podmínku filtru v podobě JavaScript výrazu, který určuje, které řádky budou zobrazeny. Při vyhodnocení podmínky dochází k porovnání mezi hledaným textem a hodnotou vlastnosti proměnné nebo vlastnosti datového rozšíření. Pokud je pro daný typ porovnání hledaný text nalezen, pak je podmínka splněna a daný řádek je v tabulce proměnných zobrazen. Texty se porovnávají pomocí metody Pm.StringCmp. Vložením logických operátorů AND nebo OR mezi jednotlivé podmínky filtru lze výslednou podmínku složit z libovolného množstí dílčích podmínek a testovat tak několik vlastností proměnné najednou.

Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem "" nebo v menu "Kontextové menu řádku/buňky > Filtr řádků ..." v editoru Pma objektů v kartě "PmaObject > Data".
Tlačítka seznamu filtrů:
Otevře konfigurační okno "Nový filtr řádků". Po zadání názvu a nastavení parametrů filtru přidá nový filtr do seznamu za aktuálně vybraný filtr.
Smaže vybraný filtr řádků ze seznamu filtrů. Systémové filtry řádků $current a $all nelze smazat.
Přesune vybraný filtr řádků v seznamu filtrů nahoru. Systémové filtry řádků $current a $all nelze posunout.
Přesune vybraný filtr řádků v seznamu filtrů dolů. Systémové filtry řádků $current a $all nelze posunout.
Konfigurátory filtru řádků:
Název filtruNázev filtru řádků.
Podmínka filtruPodmínka filtru řádků v podobě JavaScript výrazu.
Přidání nové podmínky filtru řádků.
Přidat podmínku filtru - Otevře konfigurační okno "Nová podmínka filtru". Po nastavení parametrů podmínky přidá text nové podmínky na konec aktuálního JavaScript výrazu.
Přidat vybrané řádky jako podmínku filtru - Na konec aktuálního JavaScript výrazu přidá podmínku, která otestuje, zda se název proměnné rovná názvu některé z aktuálně vybraných proměnných. To umožňuje vytvořit filtr, který zobrazí pouze aktuálně vybrané řádky.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.