Promotic

Filtr řádků - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro vytvoření, mazání, výběr a editaci filtrů řádků. Okno se skládá ze dvou částí. V levé části je zobrazen seznam filtrů řádků, pravá část slouží pro editaci vlastností aktuálně vybraného filtru.

Seznam filtrů obsahuje dva systémové filtry řádků $current a $all, které nelze smazat, přejmenovat ani posunout na jinou pozici. Systémový filtr $current představuje aktuálně zobrazené řádky v tabulce proměnných. Tento filtr je automaticky aktivován např. po zobrazení pouze vybraných řádků pomocí volby v menu "Kontextové menu řádku/buňky > Zobrazit pouze vybrané řádky". Systémový filtr $all zobrazí všechny řádky v tabulce proměnných. Všechny projektantem vytvořené filtry řádků se ukládají do INI souboru aplikace a lze je použít i v tabulkách proměnných jiných Pma objektů.

Každý filtr řádků obsahuje podmínku filtru v podobě JavaScript výrazu, která určuje, které řádky budou zobrazeny. Při vyhodnocení podmínky dochází k porovnání mezi hledaným textem a hodnotou vlastnosti proměnné nebo vlastnosti datového rozšíření. Pokud je pro daný typ porovnání hladaný text nalezen, pak je podmínka splněna a daný řádek je v tabulce proměnných zobrazen. Texty se porovnávají pomocí metody StringCmp. Vložením logických operátorů AND nebo OR mezi jednotlivé podmínky filtru lze výslednou podmínku složit z libovolného množstí dílčích podmínek a testovat tak několik vlastností proměnné najednou.

Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem "" nebo v menu "Kontextové menu řádku/buňky > Filtr řádků ..." v editoru Pma objektů v kartě "PmaObject > Data".
Tlačítka seznamu filtrů:
Otevře konfigurační okno "Nový filtr řádků". Po zadání názvu a nastavení parametrů filtru přidá nový filtr do seznamu za aktuálně vybraný filtr.
Smaže vybraný filtr řádků ze seznamu filtrů. Systémové filtry řádků $current a $all nelze smazat.
Přesune vybraný filtr řádků v seznamu filtrů nahoru. Systémové filtry řádků $current a $all nelze posunout.
Přesune vybraný filtr řádků v seznamu filtrů dolů. Systémové filtry řádků $current a $all nelze posunout.
Konfigurátory filtru řádků:
Název filtruNázev filtru řádků.
Podmínka filtruPodmínka filtru řádků v podobě JavaScript výrazu.
Přidání nové podmínky filtru řádků.
Přidat podmínku filtru - Otevře konfigurační okno "Nová podmínka filtru". Po nastavení parametrů podmínky přidá text nové podmínky na konec aktuálního JavaScript výrazu.
Přidat vybrané řádky jako podmínku filtru - Na konec aktuálního JavaScript výrazu přidá podmínku, která otestuje, zda se název proměnné rovná názvu některé z aktuálně vybraných proměnných. To umožňuje vytvořit filtr, který zobrazí pouze aktuálně vybrané řádky.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.