Promotic

Nová podmínka filtru - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro vytvoření nové podmínky filtru řádků. Každá podmínka představuje porovnání mezi hledaným textem a hodnotou vlastnosti proměnné nebo vlastnosti datového rozšíření. Podmínka je splněna pokud je pro daný typ porovnání hladaný text nalezen. Texty se porovnávají pomocí metody Pm.StringCmp.
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem "" v konfiguračním okně "Filtr řádků".
Konfigurátory:
Logická operace mezi podmínkamiUrčuje logickou operaci mezi předchozí a nově vytvořenou podmínkou filtru. Podle zvolené logické operace je mezi předchozí a nově vytvořenou podmínku vložen odpovídající logický operátor. To umožňuje složit výslednou podmínku filtru z libovolného množstí dílčích podmínek. Tento konfigurátor je povolen pouze pokud JavaScript výraz výsledné podmínky filtru není prázdný.
AND - podmínka 1 a současně podmínka 2 - Logická operace AND (a zároveň). Do JavaScript výrazu bude mezi předchozí a nově vytvořenou podmínku vložen logický operátor &&.
OR - podmínka 1 nebo podmínka 2 - Logická operace OR (nebo). Do JavaScript výrazu bude mezi předchozí a nově vytvořenou podmínku vložen logický operátor ||.
Negace podmínkyLogická operace NOT (negace). Do JavaScript výrazu bude před nově vytvořenou podmínku vložen logický operátor !.
Typ podmínkyTyp porovnání mezi hledaným textem a hodnotou vlastnosti proměnné nebo vlastnosti datového rozšíření.
vlastnost začíná na hledaný text - Podmínka je splněna, pokud hodnota vlastnosti proměnné nebo datového rozšíření začíná na hledaný text.
vlastnost obsahuje hledaný text - Podmínka je splněna, pokud hodnota vlastnosti proměnné nebo datového rozšíření obsahuje hledaný text na libovolné pozici.
vlastnost je shodná s hledaným textem - Podmínka je splněna, pokud hodnota vlastnosti proměnné nebo datového rozšíření je stejná jak hledaný text.
Vlastnost proměnné nebo vlastnost datového rozšířeníVýběr vlastnosti proměnné nebo vlastnosti datového rozšíření, jejíž hodnota má být porovnána s hledaným textem.
Hledaný textText, který má být porovnán s hodnotou vlastnosti proměnné nebo datového rozšíření.
Rozlišovat velká a malá písmenaPokud je zatrženo, pak se budou při porovnání textu rozlišovat velká a malá písmena, tzn. že pro splnění podmínky musí být kromě textu shodná i velikost jednotlivých písmen.
Náhled podmínkyNáhled JavaScript výrazu nově vytvořené podmínky.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.