Promotic

Rozdělit sloupec - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení rozdělení sloupce na jednotlivé podsloupce.
Rozdělit lze sloupec zobrazujicí všechna datová rozšíření na podsloupce zobrazující jednotlivá datová rozšíření stejného typu se stejným identifikátorem. Dále lze rozdělit sloupec zobrazujicí kontrétní datové rozšíření na podsloupce zobrazující jednotlivé vlastnosti datového rozšíření. Ostatní sloupce rozdělit nelze. Po rozdělení sloupce se automaticky nastaví konfigurace sloupců na systémovou konfiguraci $current.
Toto konfigurační okno lze otevřít v menu "Kontextové menu sloupce > Rozdělit sloupec ..." v editoru Pma objektů v kartě "PmaObject > Data".
Konfigurátory:
Zobrazit původní sloupecPokud je zatrženo, pak původní sloupec zůstane zobrazen a vybrané podsloupce budou zobrazeny napravo od něj.
Zobrazit podsloupceVýběr podsloupců, které mají být zobrazeny.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.