Promotic

Vložit jako - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení možností vložení textu ze schránky Windows do seznamu proměnných.
Toto konfigurační okno lze otevřít v menu "Kontextové menu řádku/buňky > Vložit jako ..." v editoru Pma objektů v kartě "PmaObject > Data".
Konfigurátory:
Oddělovač hodnotZnak, který slouží jako oddělovač jednotlivých hodnot v datech ve formátu CSV.
'\t' - tabulátor - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku "\t" (tabulátor).
';' - středník - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku ";" (středník).
',' - čárka - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku ',' (čárka).
' ' - mezera - Hodnoty jsou odděleny pomocí znaku " " (mezera).
První řádek obsahuje názvy sloupcůPokud je zatrženo, pak první řádek dat ve formátu CSV obsahuje názvy sloupců.
Vložit proměnnéUrčuje pozici v seznamu proměnných, na kterou budou vloženy proměnné ze schránky Windows.
za aktivní řádek - Proměnné budou vloženy za aktivní řádek.
před aktivní řádek - Proměnné budou vloženy před aktivní řádek.
na začátek - Proměnné budou vloženy na začátek seznamu proměnných.
na konec - Proměnné budou vloženy na konec seznamu proměnných.
na zadanou pozici - Proměnné budou vloženy na zadanou pozici v seznamu proměnných.
PozicePozice v seznamu proměnných (index řádku), na kterou budou proměnné vloženy.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.