Promotic

Wklej specjalnie - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia możliwości wklejenia tekstu ze schowka Windows do listy zmiennych.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w menu "Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wklej specjalnie ..." w edytorze obiektów Pma w karcie "PmaObject > Dane".
Konfiguratory:
Separator wartościZnak, który jest przeznaczony do oddzielenia pojedyńczych wartości danych w formacie CSV.
'\t' - tabulator - Wartości są oddzielone znakiem "\t" (tabulator).
';' - średnik - Wartości są oddzielone znakiem ";" (średnik).
',' - przecinek - Wartości są oddzielone znakiem "," (przecinek).
' ' - spacja - Wartości są oddzielone znakiem " " (spacja).
Pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumnJeżeli jest zaznaczone, wtedy pierwszy wiersz danych w formacie CSV zawiera nazwy kolumn.
Wklej zmienneOkreśla pozycję w liście zmiennych, na którą zostaną wstawione zmienne ze schowka Windows.
za bieżący wiersz - Zmienne zostaną wstawione za bieżący wiersz.
przed bieżący wiersz - Zmienne zostaną wstawione przed bieżący wiersz.
na początek - Zmienne zostaną wstawione na początek listy zmiennych.
na koniec - Zmienne zostaną wstawione na koniec listy zmiennych.
na określoną pozycję - Zmienne zostaną wstawione na określoną pozycję w liście zmiennych.
PozycjaPozycja w liście zmiennych (indeks wiersza), gdzie zostaną wstawione zmienne.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.