Update cookies preferences
Promotic

Více nových proměnných - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení možností přidání většího počtu nových proměnných. Nové proměnné budou mít stejný název lišící se pouze číselným indexem na konci názvu.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem " > Více nových proměnných" v kartě "Data".
Konfigurátory:
Počet nových proměnnýchPočet proměnných, které budou přidány do seznamu proměnných.
Indexovat název proměnných odIndex na konci názvu, se kterým bude vytvořena první proměnná. Každá další proměnná bude mít na konci názvu index o jeden vyšší než proměnná předchozí.
Vytvořit kopie aktivní proměnnéPokud je zatrženo, pak budou všechny nové proměnné vytvořeny jako kopie aktivní proměnné. Do proměnných budou zkopírovány hodnoty všech vlastností i seznamy datových rozšíření.
Vložit nové proměnnéUrčuje pozici v seznamu proměnných, na kterou budou nové proměnné vloženy.
za aktivní řádek - Nové proměnné budou vloženy za aktivní řádek.
před aktivní řádek - Nové proměnné budou vloženy před aktivní řádek.
na začátek - Nové proměnné budou vloženy na začátek seznamu proměnných.
na konec - Nové proměnné budou vloženy na konec seznamu proměnných.
na zadanou pozici - Nové proměnné budou vloženy na zadanou pozici v seznamu proměnných.
PozicePozice v seznamu proměnných (index řádku), na kterou budou nové proměnné vloženy.
Poznámka:
Po vyplnění tohoto okna se otevře konfigurační okno "Proměnná" pro zadání parametrů vytvářených proměnných.

V případě konfigurace dat v objektu PmaOpcDaClientGroup je pohodlnější přidání více proměnných přímo výběrem z OPC serveru. Toto se provede tlačítkem "" a volbou "Import z OPC serveru".
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.