Promotic

Konfigurace sloupců - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro vytvoření, mazání, výběr a editaci konfigurace sloupců. Okno se skládá ze dvou částí. V levé části je zobrazen seznam konfigurací sloupců, pravá část slouží pro editaci vlastností aktuálně vybrané konfigurace.

Seznam konfigurací obsahuje dvě systémové konfigurace sloupců $current a $default, které nelze smazat, přejmenovat ani posunout na jinou pozici. Systémová konfigurace $current představuje aktuálně zobrazené sloupce v tabulce proměnných. Tato konfigurace je automaticky aktivována např. po skrytí zvoleného sloupce nebo po rozdělení vybraného sloupce na podsloupce. Systémová konfigurace $default obnoví zobrazení sloupců v tabulce proměnných do výchozí podoby. Všechny projektantem vytvořené konfigurace sloupců se ukládají do INI souboru aplikace a lze je použít i v tabulkách proměnných jiných Pma objektů.

Každá konfigurace sloupců obsahuje seznam sloupců, které mají být zobrazeny v tabulce proměnných. Každý sloupec zobrazuje vybranou vlastnost proměnné nebo vlastnost datového rozšíření. První sloupec v seznamu, který zobrazuje název proměnné, je povinný a nelze ho smazat, editovat ani posunout na jinou pozici.

Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem "" nebo v menu "Kontextové menu sloupce > Konfigurace sloupců ..." v editoru Pma objektů v kartě "PmaObject > Data".
Tlačítka seznamu konfigurací:
Otevře konfigurační okno "Nová konfigurace sloupců". Po zadání názvu a nastavení parametrů konfigurace přidá novou konfiguraci do seznamu za aktuálně vybranou konfiguraci.
Smaže vybranou konfiguraci sloupců ze seznamu konfigurací. Systémové konfigurace sloupců $current a $default nelze smazat.
Přesune vybranou konfiguraci sloupců v seznamu konfigurací nahoru. Systémové konfigurace sloupců $current a $default nelze posunout.
Přesune vybranou konfiguraci sloupců v seznamu konfigurací dolů. Systémové konfigurace sloupců $current a $default nelze posunout.
Konfigurátory konfigurace sloupců:
Název konfiguraceNázev konfigurace sloupců.
Seznam sloupcůSeznam sloupců, které mají být zobrazeny v tabulce proměnných.
Otevře konfigurační okno "Sloupec". Po nastavení parametrů sloupce přidá nový sloupec do seznamu za aktuálně vybraný sloupec.
Otevře konfigurační okno "Sloupec", ve kterém lze změnit nastavení sloupce a vlastnost proměnné nebo vlastnost datového rozšíření, která je ve sloupci zobrazena. První sloupec v seznamu, který zobrazuje název proměnné, nelze editovat.
Smaže vybraný sloupec ze seznamu sloupců. První sloupec v seznamu, který zobrazuje název proměnné, nelze smazat.
Přesune vybraný sloupec v seznamu sloupců nahoru. První sloupec v seznamu, který zobrazuje název proměnné, nelze posunout.
Přesune vybraný sloupec v seznamu sloupců dolů. První sloupec v seznamu, který zobrazuje název proměnné, nelze posunout.
Otevře konfigurační okno "Rozdělit sloupec", ve kterém lze vybrat podsloupce, na které se má původní sloupec rozdělit.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.