Update cookies preferences
Promotic

Menu nowej zmiennej

Menu to zostanie wywołane w karcie "Dane" naciśnięciem przycisku w pasku narzędzi listy zmiennych.

Pozycje menu:
- Nowa zmienna (pusta) ... (Ins): Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
- Nowa zmienna (kopia wybranej) ... (Ctrl+Shift+Ins): Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
- Więcej nowych zmiennych ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Więcej nowych zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.