Promotic

Konfiguracja kolumn - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do tworzenia, usuwania, zaznaczania i edycji konfiguracji kolumn. Okno składa się z dwóch części. Lewa część wyświetla listę konfiguracji kolumn, natomiast prawa część służy do edycji właściwości aktualnie wybranej konfiguracji.

Lista konfiguracji zawiera dwie systemowe konfiguracje kolumn $current i $default, których nie można usunąć, zmienić ich nazwy ani przenieść na inną pozycję. Systemowa konfiguracja $current reprezentuje aktualnie wyświetlane kolumny w tabeli zmiennych. Ta konfiguracja jest automatycznie aktywowana np. po ukryciu wybranej kolumny lub po rozdzieleniu wybranej kolumny na podkolumny. Systemowa konfiguracja $default przywraca wyświetlanie kolumn w tabeli zmiennych do ich domyślnej postaci. Wszystkie stworzone przez projektanta konfiguracja kolumn są zapisywane w pliku INI aplikacji i mogą być wykorzystywane w tabelach zmiennych innych Pma obiektów.

Każda konfiguracja kolumn zawiera listę kolumn, które mają być wyświetlane w tabeli zmiennych. W każdej kolumnie wyświetlana jest wybrana właściwość zmiennej lub właściwość rozszerzenia danych. Pierwsza kolumna w liście, w której wyświetlana jest nazwa zmiennej, jest obowiązkowa i nie można jej usunąć, edytować ani przenieść na inną pozycję.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku "" lub w menu "Menu kontekstowe kolumnmy > Konfiguracja kolumn ..." w edytorze obiektów Pma w karcie "PmaObject > Dane".
Przyciski listy konfiguracji:
Otworzy okno konfiguracyjne "Nowa konfiguracja kolumn". Po wprowadzeniu nazwy i ustawieniu parametrów konfiguracja nowa konfiguracja zostanie dodana do listy za aktualnie zaznaczoną konfiguracją.
Usunie zaznaczoną konfigurację kolumn z listy konfiguracji. Systemowe konfiguracje kolumn $current i $default nie można usunąć.
Przesunie zaznaczoną konfigurację kolumn w liście konfiguracji w górę. Systemowe konfiguracje kolumn $current i $default nie można przesuwać.
Przesunie zaznaczoną konfigurację kolumn w liście konfiguracji w dół. Systemowe konfiguracje kolumn $current i $default nie można przesuwać.
Konfiguratory konfiguracji kolumn:
Nazwa konfiguracjiNazwa konfiguracji kolumn.
Lista kolumnLista kolumn, które mają zostać wyświetlone w tabelce zmiennych.
Otworzy okno konfiguracyjne "Kolumna". Po ustawieniu parametrów kolumny nowa kolumna zostanie dodana do listy za aktualnie zaznaczoną kolumnę.
Otworzy okno konfiguracyjne "Kolumna", w którym można zmienić ustawienia kolumny i właściwość zmiennej lub właściwość rozszerzenia danych, które znajduje się w danej kolumnie. Pierwsza kolumna w liście, która wyświetla nazwę zmiennej, nie może być edytowana.
Usunie zaznaczoną kolumnę z listy kolumn. Pierwsza kolumna w liście, która wyświetla nazwę zmiennej, nie może być usunięta.
Przesunie zaznaczoną kolumnę w liście kolumn w górę. Pierwsza kolumna w liście, która wyświetla nazwę zmiennej, nie może być przesuwana.
Przesunie zaznaczoną kolumnę w liście kolumn w dół. Pierwsza kolumna w liście, która wyświetla nazwę zmiennej, nie może być przesuwana.
Otworzy okno konfiguracyjne "Podział kolumny", w którym można wybrać podkolumny, na które ma zostać podzielona oryginalna kolumna.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.