Promotic

Przesunięcie na pozycję - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia pozycji w liście zmiennych, na którą mają być przesunięte wybrane zmienne. Można przesunąć albo pojedynczą wybraną zmienną albo ciągły zakres zaznaczonych zmiennych.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w menu "Menu kontekstowe wiersza/komórki > Przesuń > Przesuń na pozycję ..." w edytorze obiektów Pma w karcie "PmaObject > Dane".
Konfiguratory:
PozycjaPozycja w liście zmiennych, na którą mają być przeniesione zaznaczone zmienne.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.