Promotic

Lista rozszerzeń danych - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno wyświetla listę wszystkich odnalezionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych w którymkolwiek miejscu w aplikacji), odnoszących się do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Konfiguratory:
Lista rozszerzeń danychLista odnalezionych rozszerzeń danych dla konkretnego obiektu docelowego. Popszczególne rozszerzenia danych można przeglądać i edytować.
Notatka:
Okno z listą odnalezionych rozszerzeń danych zostanie wywołane:
- w karcie "Dane" dla obiektów docelowych PmaTrendGroup, PmaCommGroup lub PmaOpcDaClientGroup
- w karcie "Pozycje" dla obiektów docelowych PmaAlarmGroup.
Patrz również:

Historia:
Pm8.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.