Promotic

Menu kontekstowe kolumnmy

To menu jest wywoływane w karcie "Dane" po naciśnięciu prawego przycisku myszki nad nazwą kolumny w obszarze nagłówka tabeli listy zmiennych.

Pozycje menu:
- Ukryj kolumnę: Ukryje wybraną kolumnę tabeli listy zmiennych. Wszystkie kolumny tabeli mogą być ukryte, oprócz kolumny wyświetlającej nazwy zmiennych. Po ukryciu kolumny, konfiguracja kolumn jest automatycznie ustawiana na konfigurację systemową $current.
- Podziel kolumnę ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Podział kolumny", w którym można wybrać podkolumny, na które ma zostać podzielona oryginalna kolumna. Można podzielić kolumnę przedstawiającą wszystkie rozszerzenia danych na podkolumny przedstawiające poszczególne rozszerzenia danych tego samego typu z tym samym identyfikatorem. Można również podzielić kolumnę przedstawiającą określone rozszerzenie danych na podkolumny przedstawiające poszczególne właściwości rozszerzenia danych. Nie można podzielić pozostałych kolumn. Po podziale kolumny konfiguracja zostanie automatycznie ustawiona na konfigurację systemową $current.
- Wyświetl domyślne kolumny: Wyświetli domyślne kolumny tabeli listy zmiennych. Konfiguracja kolumn zostanie automatycznie ustawiona na konfigurację systemową $default.
- Konfiguracja kolumn ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Konfiguracja kolumn", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować konfigurację kolumn. Po zaznaczeniu wymaganej konfiguracji w tabeli zmiennych zostaną wyświetlone kolumny zdefiniowane w liście kolumn określonej konfiguracji.

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.