Update cookies preferences
Promotic

Podstawowa obsługa listy zmiennych

Dostępne akcje w tabeli zmiennych i ich wywoływanie za pomocą myszki, klawiatury lub opcji v menu kontekstowym.

Akcja (tryb wierszy) Myszka Klawisz Menu
Wybierz wiersz kliknięcie lewym przyciskiem myszki w wiersz Ctrl+spacja, strzałki, Home, End, PageUp, PageDown  
Wybierz kilka wierszy Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w wiersz Shift+strzałki  
Dodaj wiersz do zaznaczonych wierszy Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w wiersz Ctrl+spacja  
Anuluj zaznaczenie wierszy Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz Ctrl+spacja  
Dodaj kilka wierszy do zaznaczonych wierszy Ctrl+Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w wiersz Ctrl+Shift+strzałki  
Wybierz wszystkie wiersze   Ctrl+A Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wybierz > Wybierz wszystkie
Odwróć wybrane wiersze     Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wybierz > Odwróć zaznaczenie
Wytnij wybrane wiersze   Ctrl+X Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wytnij
Kopiuj wybrane wiersze   Ctrl+C Menu kontekstowe wiersza/komórki > Kopiuj
Wklej wiersze   Ctrl+V Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wklej
Usuń wiersze   Del Menu kontekstowe wiersza/komórki > Usuń
Włącz tryb komórek   F4 Menu listy zmiennych > Włącz tryb komórek


Akcja (tryb komórek) Myszka Klawisz Menu
Wybierz komórkę kliknięcie lewym przyciskiem myszki w komórkę Ctrl+spacja, strzałki, Home, End, PageUp, PageDown  
Wybierz kilka komórek Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w komórkę Shift+strzałki  
Dodaj komórkę do zaznaczonych komórek Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w komórkę Ctrl+spacja  
Anuluj zaznaczebie komórki Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w zaznaczoną komórkę Ctrl+spacja  
Dodaj kilka komórek do zaznaczonych komórek Ctrl+Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w komórkę Ctrl+Shift+strzałki  
Wybierz wiersz kliknięcie lewym przyciskiem myszki w indeks wiersza Ctrl+R Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wybierz > Wybierz wiersz
Wybierz kilka wierszy Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w indeks wiersza    
Dodaj wiersz do zaznaczonych wierszy Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w indeks wiersza Ctrl+R  
Anuluj zaznaczenie wierszy Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w indeks wybranego wiersza    
Dodaj kilka wierszy do zaznaczonych wierszy Ctrl+Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w indeks wiersza    
Wybierz kolumnę kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nazwę kolumny Ctrl+L Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wybierz > Wybierz kolumnę
Wybierz kilka kolumn Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nazwę kolumny    
Dodaj kolumnę do zaznaczonych kolumn Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nazwę kolumny Ctrl+L  
Anuluj zaznaczenie kolumny Ctrl+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nazwę wybranej kolumny    
Dodaj kilka kolumn do zaznaczonych kolumn Ctrl+Shift+kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nazwę kolumny    
Wybierz wszystkie komórki   Ctrl+A Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wybierz > Wybierz wszystkie
Odwróć zaznaczenie komórki     Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wybierz > Odwróć zaznaczenie
Edycja komórki dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki w komórkę F2 Menu kontekstowe wiersza/komórki > Edycja komórki
Zakończ edycję i potwierdź wprowadzoną wartość kliknięcie lewym przyciskiem myszki poza obszar edytowanej komórki Enter, Tab  
Zakończ edycję i anuluj wprowadzoną wartość   Esc  
Wytnij teksty zaznaczonych komórek   Ctrl+X Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wytnij
Kopiuj teksty zaznaczonych komórek   Ctrl+C Menu kontekstowe wiersza/komórki > Kopiuj
Wklej teksty komórek   Ctrl+V Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wklej
Usuń teksty zaznaczonych komórek   Del Menu kontekstowe wiersza/komórki > Usuń
Zamień tekst   Ctrl+H Menu kontekstowe wiersza/komórki > Zamień ...
Wyłącz tryb komórek   F4 Menu listy zmiennych > Wyłącz tryb komórek


Pozostałe akcje (tryb wierszy i komórek) Myszka Klawisz Menu
Edycja zmiennej dwukrotne kliknięcie w wiersz (tylko w trybie wierszy) Ctrl+E Menu kontekstowe wiersza/komórki > Edycja zmiennej ...
Nowa zmienna (pusta)   Ins Menu kontekstowe wiersza/komórki > Nowa zmienna (pusta) ...
Nowa zmienna (kopia wybranej)   Ctrl+Shift+Ins Menu kontekstowe wiersza/komórki > Nowa zmienna (kopia wybranej) ...
Znajdź tekst   Ctrl+F Menu kontekstowe wiersza/komórki > Znajdź ...
Maksymalizuj kartę   F11 Menu listy zmiennych > Maksymalizuj kartę
Przywróć w dół kartę   F11 Menu listy zmiennych > Przywróć w dół kartę
© MICROSYS, spol. s r.o.