Promotic

Kopiuj specjalnie - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia formatu oraz dalszych możliwości kopiowania zaznaczonych danych do schowka Windows.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w menu "Menu kontekstowe wiersza/komórki > Kopiuj specjalnie ..." w edytorze obiektów Pma w karcie "PmaObject > Dane".
Konfiguratory:
Kopiuj dane w formacieTekstowy format danych, w którym zostaną skopiowane do schowka Windows.
XML - Dane zostaną skopiowane w formacie XML. Kopiowane są całe zmienne, włącznie ze wszystkimi rozszerzeniami danych. Dane w formacie XML można kopiować tylko jeżeli w liście zmiennych zaznaczone są całe wiersze.
CSV - Dane zostaną skopiowane w formacie CSV. Kopiowane są tylko wybrane komórki. Można kopiować dane w formacie CSV tylko jeżeli w liście zmiennych wybrane są ciągłe zakresy komórek w tych samych wierszach lub kolumnach.
Separator wartościZnak, który jest przeznaczony do oddzielenia pojedyńczych wartości danych w formacie CSV.
'\t' - tabulator - Wartości są oddzielone znakiem "\t" (tabulator).
';' - średnik - Wartości są oddzielone znakiem ";" (średnik).
',' - przecinek - Wartości są oddzielone znakiem "," (przecinek).
' ' - spacja - Wartości są oddzielone znakiem " " (spacja).
Kopiuj włącznie z nazwami kolumnJeżeli jest zaznaczone, wtedy w pierwszym wierszu danych w formacie CSV zostaną skopiowane nazwy pojedyńczych kolumn.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.