Promotic

Więcej nowych zmiennych - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia możliwości dodania większej ilości nowych zmiennych. Nowe zmienne będą posiadać identyczną nazwę różniącą się tylko liczbowym indeksem na końcu nazwy.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku " > Więcej nowych zmiennych" w karcie "Dane".
Konfiguratory:
Ilość nowych zmiennychIlość zmiennych, które zostana dodane do listy zmiennych.
Indeksuj nazwę zmiennych odIndeks na końcu nazwy, z którym zostanie utworzona pierwsza zmienna. Każda kolejna zmienna będzie miała na końcu nazwy indeks o jeden wyższy niż poprzednia zmienna.
Wytwórz kopie bieżącej zmiennejJeżeli jest zaznaczone, wtedy wszystkie nowe zmienne zostana wytworzone jako kopie bieżącej zmiennej. Do zmiennych zostaną skopiowane wartości wszystkich właściwości oraz listy rozszerzeń danych.
Włóż nowe zmienneOkreśla pozycję w liście zmiennych, na którą nowe zmienne zostaną zapisane.
za bieżący wiersz - Nowe zmienne zostaną zapisane za bieżący wiersz.
przed bieżący wiersz - Nowe zmienne zostaną zapisane przed bieżący wiersz.
na początek - Nowe zmienne zostaną zapisane na początek listy zmiennych.
na koniec - Nowe zmienne zostaną zapisane na koniec listy zmiennych.
na określoną pozycję - Nowe zmienne zostaną zapisane na określoną pozycję w liście zmiennych.
PozycjaPozycja w liście zmiennych (indeks wiersza), na którą nowe zmienne zostaną wstawione.
Notatka:
Po wypełnieniu tego okna zostanie otwarte okno konfiguracyjne "Zmienna" do wprowadzania parametrów wytwarzanych zmiennych.

W przypadku konfiguracji danych w obiekcie PmaOpcDaClientGroup jest bardziej wygodnym dodanie kilku zmiennych bezpośrednio poprzez wybór z OPC serwera. To można wykonać przy pomocy przycisku "" i wyborem opcji "Import z OPC serwera".
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.