Update cookies preferences
Promotic

Podział kolumny - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia podziału kolumny na pojedyńcze podkolumny.
Można podzielić kolumnę przedstawiającą wszystkie rozszerzenia danych na podkolumny przedstawiające poszczególne rozszerzenia danych tego samego typu z tym samym identyfikatorem. Można również podzielić kolumnę przedstawiającą określone rozszerzenie danych na podkolumny przedstawiające poszczególne właściwości rozszerzenia danych. Nie można podzielić pozostałych kolumn. Po podziale kolumny konfiguracja zostanie automatycznie ustawiona na konfigurację systemową $current.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w menu "Menu kontekstowe kolumny > Podziel kolumnę ..." w edytorze obiektów Pma w karcie "PmaObject > Dane".
Konfiguratory:
Wyświetl oryginalną kolumnęJeżeli jest zaznaczone, wtedy oryginalna kolumna zostanie wyświetlona a zaznaczone podkolumny zostaną wyświetlone po prawej jej stronie.
Wyświetl podkolumnyWybór podkolumn, które mają zostać wyświetlone.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.