Promotic

Nowa konfiguracja kolumn - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do do ustawienia nazwy oraz dalszych parametrów nowej konfiguracji kolumn.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku "" w oknie konfiguracyjnym "Konfiguracja kolumn".
Konfiguratory:
Nazwa konfiguracjiNazwa nowej konfiguracji kolumn.
Skopiuj kolumny z konfiguracjiWybór istniejących konfiguracji kolumn, z której lista kolumn tabeli zmiennych zostanie skopiowana do nowej konfiguracji. Jeżeli została wybrana systemowa konfiguracjia $default wtedy do nowej konfiguracji zostanie skopiowana domyślna lista kolumn.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.