Update cookies preferences
Promotic

Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru - konfigurační okno

Popis:
Okno umožňuje prohlížet a vybírat proměnné nabízené OPC serverem (specifikovaným v konfigurátoru "PmaOpcDaClient > OPC > OPC server - CLSID/ProgID"). Každá proměnná je v OPC jednoznačne identifikována identifikátorem ItemId.

Toto okno lze otevřít:
- V konfigurátoru "ItemId" každé proměnné. Určeno pro výběr jedné proměnné.
- V kartě "Data" v tlačítku volbou "Import z OPC serveru". Na jedné urovni lze vybrat více proměnných pomocí klávesy Ctrl nebo Shift. Po ukončení tohoto okna se otevře konfigurační okno "Společné vlastnosti vybranýchOPC položek".
Konfigurátory:
Strom skupin položek (vlevo)Kliknutím na položku ve stromu se vybere jedna úroveň datových položek.
Skupina položek (vpravo)Zde je seznam všech položek vybrané úrovně.
Poznámka:
Vybírat položky z OPC serveru lze pouze pokud OPC server podporuje standard OPC verze 2 a vyšší. OPC server může nabízet položky:
- v lineární struktuře: tzn. všechny položky se nabízejí na jedné úrovni. Vhodné když je nabízeno málo položek.
- ve stromové struktuře: tzn. položky mohou být rozděleny do více úrovní. Vhodné pro velké množství nabízených položek.


Pokud OPC server obsahuje velké množství položek (např. milion registrů), pak nemusí všechny tyto položky nabízet každou zvlášť. Může např. nabízet pouze identifikátor typu "torzo" a projektant pak musí toto "upravit" pro skutečné číslo registru.

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.