Update cookies preferences
Promotic

Import/Export v editoru Pma objektů

Exportovat v editoru Pma objektů lze pomocí kontextového menu na libovolném Pma objektu v položce "Exportovat obsah objektu ...".
Exportovat lze buď celý objekt nebo vybranou množinu jeho podobjektů (nebo všechny podobjekty). Pokud se exportuje objekt PmaRoot, pak je vhodné exportovat pouze jeho podobjekty.

V dalším textu jsou popsány základní možnosti importu takto vzniklého souboru. Soubory lze ručně (v libovolném textovém editoru) upravovat.
- lze přidávat jednotlivé elementy (například kopírovat v něm celé objekty, nebo obsahy objektu PmaFolder, ...), mazat elementy, které se například nemají importovat, atd.
- přidávat direktivy ovládající způsob importu. Viz Popis PROMOTIC XML souborů pro Import/Export.


Import XML souboru lze vybrat v kontextovém menu na libovolném Pma objektu v položce "Importovat do objektu ...".

Příklad:
Nechť například byl exportován objekt typu PmaPanel s názvem "Panel0" do souboru Panel0.xml a nechť v aplikaci existuje složka (tzn. objekt typu PmaFolder) s názvem "Data". Tato složka v sobě neobsahuje žádné objekty.

1) Klikněte pravým tlačítkem myši nad objektem Data a vyberte položku "Importovat do objektu ...". V následných krocích vyberte soubor Panel0.xml a ponechte volbu typ importu Import="Replace" DefImport="Replace".
V objektu Data se vytvoří nový podobjekt Panel0 naimportovaný z XML souboru.

2) Zopakujte stejný postup jako v bodě 1.
Opticky se nestane nic, import proběhl následovně: v XML souboru je exportován objekt Panel0, v objektu Data byl nalezen objekt stejného typu a stejného názvu (vytvořeného v bodě 1), nebyl tedy vytvářen nový podobjekt, ale byl proveden import do již existujícího objektu Panel0

3) Zopakujte opět stejný postup jako v bodě 1, pouze typ importu vyberte Import="AddWithNewName" DefImport="Replace".
V objektu Data se vytvoří nový podobjekt s nově vygenerovaným názvem Panel1: přestože v objektu Data byl nalezen objekt stejného typu a stejného názvu, byl přesto vytvořen nový podobjekt, do kterého byl proveden import z XML souboru.

4) Klikněte pravým tlačítkem myši nad objektem Data a vyberte položku "Importovat do nadřízeného objektu". V následných krocích vyberte soubor Panel0.xml a ponechte volbu typ importu Import="Replace" DefImport="Replace".
Na stejné úrovni jako objekt Data se vytvoří nový objekt Panel0 naimportovaný z XML souboru (pokud již neexistoval dříve).
© MICROSYS, spol. s r.o.