Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import/Export v editoru aplikace

Exportovat v editoru aplikace lze pomocí lokálního menu na libovolném PROMOTIC objektu v položce Export. Exportovat lze buď celý objekt nebo vybranou množinu jeho podobjektů (nebo všechny podobjekty). Pokud se exportuje objekt PmRoot, pak je vhodné exportovat jen jeho podobjekty.
 
V dalším textu jsou popsány základní možnosti importu takto vzniklého souboru. Soubory lze ručně (v libovolném textovém editoru) upravovat.
- lze přidávat jednotlivé elementy (například kopírovat v něm celé objekty, či obsahy složek PmFolder, ..), mazat elementy, které se například nemají importovat, atd.
- přidávat direktivy ovládající způsob importu. Viz popis struktury XML souboru Directions_XMLformat.
 
Import XML souboru lze provést výběrem v lokálním menu na libovolném PROMOTIC objektu v položce "Importovat do objektu ...".
 
Příklad:

Nechť například byl exportován objekt typu PmPanel s názvem Panel0 do souboru Panel0.xml a nechť v projektu existuje složka (tzn. objekt typu PmFolder) s názvem Data. Tato složka v sobě neobsahuje žádné objekty.

 
1) Klikněme pravým tlačítkem myši nad objektem Data a vyberme položku "Importovat do objektu ...". V následných krocích vyberme soubor Panel0.xml a ponechme volbu typ importu Import="Replace" DefImport="Replace".

V objektu Data vznikne nový podobjekt Panel0 naimportovaný z XML souboru.

 
2) Zopakujme stejný postup jako v bodě 1.

Opticky se nestane nic, import proběhl takto: v XML souboru je exportován objekt Panel0, ve složce Data byl nalezen objekt stejného typu a stejného názvu (vytvořeného v bodě 1), nebyl tedy vytvářen nový podobjekt, nýbrž byl proveden import do už existujícího objektu Panel0

 
3) Zopakujme opět stejný postup jako v bodě 1, jen typ importu zvolme Import="AddWithNewName" DefImport="Replace".

V objektu Data vznikne nový podobjekt s nově vygenerovaným názvem Panel1: přestože ve složce Data byl nalezen objekt stejného typu a stejného názvu, byl přesto vytvořen nový podobjekt, do něhož byl proveden import z XML souboru.

 
4) Klikněme pravým tlačítkem myši nad objektem Data a vyberme položku "Importovat do nadřízeného objektu". V následných krocích vyberme soubor Panel0.xml a ponechme volbu typ importu Import="Replace" DefImport="Replace".

Na stejné úrovni jako objekt Data vznikne nový objekt Panel0 naimportovaný z XML souboru (pokud již neexistoval dříve).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice