Promotic

Export dat do textového XML souboru - konfigurační okno

Popis:
Uložení dat do textového souboru typu XML.
Export:
Objekty určené k exportuSeznam objektů, vlastností a nastavení, které budou exportovány. Lze provést výběr objektů.
Exportovat pouze vlastnosti a podobjektyPokud je zatrženo, pak se exportuje celý objekt; pokud ne, pak se exportují pouze všechny jeho vlastnosti, nastavení a případně podobjekty (pokud je má).
Soubor pro exportSoubor na disku, do kterého budou exportována data.
Název konfiguraceNázev konfigurace, do které budou uložena data. Konfigurace je pouze odstavec v souboru, do kterého budou vložena exportovaná data. Konfigurací může být v souboru více a při importu se lze rozhodnout, která z nich bude načtena.
KódováníTyp uložení dat do souboru. Pokud jsou v ukládaných datech řetězce s národnostními znaky, pak je nutno volit způsob uložení UTF-8 nebo UTF-16.
Otevřít XML editorUrčuje, zda po provedení exportu dat do souboru se otevře tento soubor v XML editoru. Úplná cesta ke XML editoru, který bude použit, se zadává v konfigurátoru "Cesta k editoru exportovaných dat v XML souboru" v menu " > Nastavení PROMOTIC" editoru aplikace.
© MICROSYS, spol. s r.o.