Promotic

Import dat z textového XML souboru - konfigurační okno

Popis:
Import seznamu proměnných z textového souboru typu XML.
Proměnné v kartě "Data" lze přepisovat nebo přidávat nově.
Import:
Typ importuKonfigurátor určuje, jakým způsobem budou data ze souboru na disku načtena do existujících objektů aplikace, například přepíšou původní data (existující objekty), přidají se nové objekty, atd.
Jen neexistující objekty - Pokud objekt téhož názvu jako je název objektu v souboru existuje, pak se neimportuje se. Pokud objekt neexistuje, pak se vytvoří a pak importován. Podobjekty jsou importovány.
Jen do existujících objektů - Importuje se pouze do existujících objektů (do objektů, jejichž název a typ je totožný s názvem a typem uvedeným v souboru na disku). Do podobjektů těchto objektů se importuje taktéž pouze pokud existují.
Jen do existujících objektů, podobjekty nevytvářet - Importuje se pouze do existujících objektů. Podobjekty jsou importovány také (pokud neexistují, pak jsou vytvořeny a importovány)
Přepiš nebo vytvoř - Pokud objekt existuje (název a typ je totožný s názvem a typem uvedeným v souboru na disku), pak je naimportován. Pokud objekt neexistuje, pak se vytvoří a je importován.
Vytvořit vždy nové objekty - Import vždy do nově vytvořených objektů.
Vytvořit vždy nové objekty s novými názvy - Import vždy do nově vytvořených objektů s nově vygenerovanými názvy. Pokud podobjekty neexistují, pak jsou vytvořeny a pak importovány.
Odstranit a pak vytvořit nové objekty - Pokud objekt existuje, pak jen nejprve smaž, vytvoř nový a importuj. Pokud objekt neexistuje, pak vytvoř a importuj.
Odstranit objekty - Odstranit objekt a jeho podobjekty
Neimportuj - Neimportuje se.
Import, pouze pokud v souboru uvedeno - Neimportuj, pokud není v těle XML dokumentu řečeno. V jiném případě například uvedením klíčového slova Import nebo DefImport.
Vyberte konfiguraciV jednom *.XML souboru může být více dat pro čtení, každá množina těchto dat je označena jako konfigurace a při načtení lze vybrat, která konfigurace bude načtena.
© MICROSYS, spol. s r. o.