Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import dat z textového XML souboru

Popis:
Import seznamu veličin z textového souboru typu XML. Veličiny data záložky je možné přepisovat nebo přidávat nově.
Import:
Způsob provedení importuVolba určuje, jakým způsobem budou data ze souboru na disku načtena do existujících objektů aplikace, například přepíšou původní data (existující objekty), přidají se nové objekty, atd.
Jen neexistující objekty - Pokud objekt téhož názvu jako je název objektu v souboru existuje, neimportuje se. Pokud objekt neexistuje, je vytvořen a pak importován. Podobjekty jsou importovány.
Jen do existujících objektů - Importuje se pouze do existujících objektů (do objektů, jejichž název a typ je totožný s názvem a typem uvedeným v souboru na disku). Do podobjektů těchto objektů se importuje taktéž jen, když existují.
Jen do existujících objektů, podobjekty nevytvářet - Importuje se pouze do existujících objektů. Podobjekty jsou importovány také (pokud neexistují, jsou vytvořeny a importovány)
Přepiš nebo vytvoř - Jestliže objekt existuje (název a typ je totožný s názvem a typem uvedeným v souboru na disku), je naimportován. Pokud neexistuje, je vytvořen a importován.
Vytvoř vždy nové objekty - Import vždy do nově vytvořených objektů.
Vytvoř vždy nové objekty s novými názvy - Import vždy do nově vytvořených objektů s nově vygenerovanými názvy. Pokud podobjekty neexistují, jsou vytvořeny a pak importovány.
Smaž a pak vytvoř nové objekty - Pokud objekt existuje, nejprve jej smaž, pak vytvoř nový a importuj. Pokud neexistuje, vytvoř a importuj.
Smaž objekty - Smaž objekt a jeho podobjekty
Neimportuj - Neimportuje se.
Import, jen když v souboru uvedeno - Neimportuj, pokud není v těle XML dokumentu řečeno jinak, například uvedením klíčového slova Import nebo DefImport.
Vyberte konfiguraciV jednom *.XML souboru může být více dat k načtení, každá množina těchto dat je označena jako konfigurace a při načtení je možné vybrat, která konfigurace bude načtena.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice