Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import dat z textového XML souboru

Popis:
Import seznamu veličin z textového souboru typu XML. Veličiny data záložky je možné přepisovat nebo přidávat nově.
Import:
Způsob provedení importuKonfigurátor určuje, jakým způsobem budou data ze souboru na disku načtena do existujících objektů aplikace, například přepíšou původní data (existující objekty), přidají se nové objekty, atd.
Jen neexistující objekty - Pokud objekt téhož názvu jako je název objektu v souboru existuje, pak se neimportuje se. Pokud objekt neexistuje, pak je vytvořen a pak importován. Podobjekty jsou importovány.
Jen do existujících objektů - Importuje se pouze do existujících objektů (do objektů, jejichž název a typ je totožný s názvem a typem uvedeným v souboru na disku). Do podobjektů těchto objektů se importuje taktéž jen, když existují.
Jen do existujících objektů, podobjekty nevytvářet - Importuje se pouze do existujících objektů. Podobjekty jsou importovány také (pokud neexistují, pak jsou vytvořeny a importovány)
Přepiš nebo vytvoř - Pokud objekt existuje (název a typ je totožný s názvem a typem uvedeným v souboru na disku), pak je naimportován. Pokud objekt neexistuje, pak je vytvořen a importován.
Vytvořit vždy nové objekty - Import vždy do nově vytvořených objektů.
Vytvořit vždy nové objekty s novými názvy - Import vždy do nově vytvořených objektů s nově vygenerovanými názvy. Pokud podobjekty neexistují, pak jsou vytvořeny a pak importovány.
Smaž a pak vytvoř nové objekty - Pokud objekt existuje, pak jen nejprve smaž, vytvoř nový a importuj. Pokud objekt neexistuje, pak vytvoř a importuj.
Smaž objekty - Smaž objekt a jeho podobjekty
Neimportuj - Neimportuje se.
Import, pouze pokud v souboru uvedeno - Neimportuj, pokud není v těle XML dokumentu řečeno. V jiném případě například uvedením klíčového slova Import nebo DefImport.
Vyberte konfiguraciV jednom *.XML souboru může být více dat k načtení, každá množina těchto dat je označena jako konfigurace a při načtení je možné vybrat, která konfigurace bude načtena.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice