Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import/Export v editoru obrazů

Exportovat aktuální grafický prvek umístěný na ploše editoru obrazů lze umístěním kurzoru myši na tento prvek a v kontextovém menu vybrat "Aktuální prvek / Export prvku".

Exportovat celý obraz nebo jen množinu vybraných grafických prvků lze v hlavním menu "Editace / Export".

Po zvolení exportu se otevře konfigurační okno Export dat do textového XML souboru, ve kterém lze zadat další parametry exportu.

 
Způsoby importu grafického prvku:
1. V hlavním menu "Editace / Import".
2. Umístit kurzoru myši na prvek v editoru obrazů a v kontextovém menu vybrat "Aktuální prvek / Import do prvku". Takto lze provést vnoření našeho prvku (v XML) do grafického prvku na ploše editoru obrazů nebo jeho modifikaci.
3. Pomocí Drag&Drop metody. Otevřít žádaný XML soubor v aplikaci, který podporuje tuto technologii (Wordpad, tuto PROMOTIC dokumantaci, atd.), zmenšit tak, aby nepřekrývala celou plochu monitoru, označit text, který má být importován (většinou to bude všechen text v souboru), ten uchopit myší a táhnout na plochu editoru obrazů a zde uvolnit buď nad prázdnou plochou nebo nad prvkem podle toho, zda chceme XML importovat do obrazu nebo do prvku.
4. Pomocí Drag&Drop metody souborově. Otevřít složku Windows obsahující XML soubory označit jeden nebo více XML souborů a přetáhnout na plochu editoru obrazů.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice