Promotic

Import/Export v editoru grafiky

Exportovat aktivní Pmg objekt umístěný na ploše editoru grafiky lze umístěním kurzoru myši na tento objekt a v kontextovém menu vybrat "Aktivní Pmg objekt / Export objektu".
Exportovat celý obraz nebo jen vybrané Pmg objekty lze v hlavním menu "Aktivní Pmg objekt / Export objektu".
Po zvolení exportu se otevře konfigurační okno "Export dat do textového XML souboru", pro zadání dalších parametrů exportu.

Způsoby importu Pmg objektu:
2. Umístit kurzor myši na Pmg objekt v editoru grafiky a v kontextovém menu vybrat "Aktivní Pmg objekt / Import do objektu". Takto lze provést vnoření našeho objektu (v XML) do Pmg objektu na ploše editoru grafiky nebo jeho modifikaci.
3. Pomocí Drag&Drop metody.
Otevřít žádaný XML soubor v aplikaci, který podporuje tuto technologii (Wordpad, tuto PROMOTIC dokumentaci, atd.), zmenšit tak, aby nepřekrývala celou plochu monitoru, označit text, který má být importován (obvykle to bude všechen text v souboru), ten uchopit myší a táhnout na plochu editoru grafiky a zde uvolnit buď nad prázdnou plochou nebo nad objektem podle toho, zda chceme XML importovat do obrazu nebo do Pmg objektu.
4. Pomocí Drag&Drop metody souborově.
Otevřít složku Windows obsahující XML soubory, označit jeden nebo více XML souborů a přetáhnout na plochu editoru grafiky.
© MICROSYS, spol. s r.o.