Promotic

Eksport danych do pliku tekstowego XML - okno konfiguracyjne

Opis:
Zapis danych do pliku tekstowego typu XML.
Eksport:
Obiekty przeznaczone do eksportuLista obiektów, właściwości oraz ustawień, które zostaną eksportowane. Można wykonać wybór obiektów.
Eksportować tylko właściwości oraz podobiektyJeżeli jest zaznaczone, wtedy eksportowany jest cały obiekt; jeżeli nie, wtedy wtedy eksportowane są tylko wszystkie jego właściwości, ustawienia oraz ewentualnie podobiekty (jeżeli je posiada).
Plik dla eksportPlik na dysku, do którego zostaną eksportowane dane.
Nazwa konfiguracjiNazwa konfiguracji, do której zostaną zapisane dane. Konfiguracja to tylko część w pliku, do której zostaną dane eksportowane włożone. Może znajdować się więcej konfiguracji w pliku a podczas importu można okraślić, z której z nich zostaną odczytane.
KodowanieTyp zapisu danych do pliku. Jeżeli w zapisywanych danych znajdują się łańcuchy z znakami diakrytycznymi, wtedy należy obrać jeden z następujących sposobów zapisu UTF-8 lub UTF-16.
Otwarcie edytora XMLOkreśla, czy po wykonaniu eksportu danych do pliku zostanie otwarty ten plik w edytorze XML. Pełna ścieżka do edytora XML, który zostanie wykorzystany, określa się w konfiguratorze "Ścieżka do edytoru XML" w menu " > Ustawienia PROMOTIC" edytora aplikacji.
© MICROSYS, spol. s r. o.