Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import/Eksport w edytorze aplikacji

Eksportować w edytorze aplikacji można dowolny PROMOTIC obiekt przy pomocy menu lokalnego w pozycji Eksport. Ekspotować można albo cały obiekt lub wybraną część jego podobiektów (lub wszystkie poobiekty). Jeżeli jest eksportowany obiekt PmRoot, wtedy jest zalecane eksportować tylko jego podobiekty.
 
W dalszym tekście są opisane podstawowe możliwości importu w taki sposób powstałego pliku. Pliki można ręcznie (przy pomocy dowolnego edytora tekstu) zmieniać.
- można dodawać pojedyńcze elementy (na przykład kopiować w nim całe obiekty, lub zawartości folderów PmFolder, ..), usuwać elementy, które nie należy importować, itd.
- dodawać polecenia sterujące sposobem importu. Patrz opis struktury pliku XML Directions_XMLformat.
 
Import pliku XML można wykonać wyborem z lokalnej listy w dowolnym obiekcie w jego pozycji "Importuj do obiektu ...".
 
Przykład:

Niechaj na przykład zostanie ekspotrowany obiekt typu PmPanel o nazwie Panel0 do pliku Panel0.xml oraz niechaj w projekcie istnieje folder (tzn. obiekt typu PmFolder) o nazwie Data. Folder ten nie zawiera w sobie żadne obiekty.

 
1) Kliknij prawym przyciskiem myszy nad obiektem Data oraz wubierz pozycję "Importuj do obiektu ...". W następujących krokach wybierz plik Panel10.xml oraz zachowaj wybór rodzaj importu Import="Replace" DefImport="Replace".

W obiekcie Data powstanie nowy obiekt Panel10 zaimportowany z pliku XML.

 
2) Powtórz ten sam proces jak w punkcie 1.

Na oko nic się nie stanie, import przebiegł w następujący sposób: W pliku XML został eksportowany obiekt Panel10, w folderze Data został znaleziomy obiekt zgodnego typu oraz o identycznej nazwie (wytworzony w punkcie 1), nie został wytworzony nowy podobiekt, ale został przeprowadzony import do już istniejącego obiektu Panel10

 
3) Powtórz ten sam proces jak w punkcie 1, tylko wybierz typ importu Import="AddWithNewName" DefImport="Replace".

W obiekcie Data powstanie nowy podobiekt o nowo wygenerowanej nazwie Panel11: chociaż w folderze Data został znaleziony obiekt zgodnego typu o identycznej nazwie, to i tak został wytworzony nowy podobiekt, do którego został przeprowadzony import z pliku XML.

 
4) Kilknij prawym przyciskiem myszy nad obiektem Data oraz wybierz pozycję "Import do obiektu nadrzędnego". W następnych krokach wybierz plik Panel10.xml oraz zachowaj wybór rodzaju importu Import="Replace" DefImport="Replace".

Na tym samym poziomie jak obiekt Data powstanie nowy obiekt Panel10 zaimportowany z pliku XML (o ile już wcześniej nie istniał).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice