Update cookies preferences
Promotic

Import/Eksport w edytorze obiektów Pma

Eksportować w edytorze obiektów Pma można dowolny Pma obiekt przy pomocy menu kontekstowego w pozycji w pozycji "Eksportuj zawartość obiektu ...".
Ekspotować można albo cały obiekt lub wybraną część jego podobiektów (lub wszystkie pobiekty). Jeżeli jest eksportowany obiekt PmaRoot, wtedy jest zalecane eksportować tylko jego podobiekty.

W dalszym tekście są opisane podstawowe możliwości importu w taki sposób powstałego pliku. Pliki można ręcznie (przy pomocy dowolnego edytora tekstu) zmieniać.
- można dodawać pojedyńcze elementy (na przykład kopiować w nim całe obiekty, lub zawartości obiektu PmaFolder, ...), usuwać elementy, które nie należy importować, itd.
- dodawać polecenia sterujące sposobem importu. Patrz Opis pliku PROMOTIC XML dla Importu/Eksportu.


Import pliku XML można wybrać v menu kontekstowym w dowolnym obiekcie w pozycji "Importuj do obiektu ...".

Przykład:
Niechaj na przykład zostanie ekspotrowany obiekt typu PmaPanel o nazwie "Panel0" do pliku Panel0.xml oraz niechaj w aplikacji istnieje folder (tzn. obiekt typu PmaFolder) o nazwie "Data". Folder ten nie zawiera w sobie żadne obiekty.

1) Kliknij prawym przyciskiem myszki nad obiektem Data oraz wubierz pozycję "Importuj do obiektu ...". W następujących krokach wybierz plik Panel10.xml oraz zachowaj wybór typ importu Import="Replace" DefImport="Replace".
W obiekcie Data jest wytworzony nowy podobiekt Panel0 zaimportowany z pliku XML.

2) Powtórz ten sam proces jak w punkcie 1.
Na oko nic się nie stanie, import przebiegł następująco: W pliku XML został eksportowany obiekt Panel10, w obiekcie Data został znaleziomy obiekt tego samego typu oraz o identycznej nazwie (wytworzony w punkcie 1), nie został wytworzony nowy podobiekt, ale został przeprowadzony import do już istniejącego obiektu Panel0

3) Powtórz ten sam proces jak w punkcie 1, tylko wybierz typ importu Import="AddWithNewName" DefImport="Replace".
W obiekcie Data jest wytworzony nowy podobiekt o nowo wygenerowanej nazwie Panel1: chociaż w obiekcie Data został znaleziony obiekt tego samego typu o identycznej nazwie, to i tak został wytworzony nowy podobiekt, do którego został przeprowadzony import z pliku XML.

4) Kliknij prawym przyciskiem myszki nad obiektem Data oraz wybierz pozycję "Import do obiektu nadrzędnego". W następnych krokach wybierz plik Panel10.xml oraz zachowaj wybór typ importu Import="Replace" DefImport="Replace".
Na tym samym poziomie jak obiekt Data jest wytworzony nowy obiekt Panel10 zaimportowany z pliku XML (o ile już wcześniej nie istniał).
© MICROSYS, spol. s r.o.