Update cookies preferences
Promotic

Nastavení vývojového prostředí - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vybraných vlastností vývojového prostředí systému PROMOTIC.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít v okně "Nastavení PROMOTIC".
Konfigurátory:
Jazyk vývojového prostředíVýběr jazyka vývojového prostředí (jazyk pro běžící aplikaci se zadává v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime")
česky
anglicky
polsky
Třídit objekty ve stromu pouze podle názvuPokud je zatrženo, pak Pma objekty ve stromu Pma objektů jsou tříděny podle názvu.
V jiném případě objekty tříděny nejsou a jsou ve stromu pod sebou v pořadí podle vytváření objektů.
Editovaný objekt ukládat bez dotazuPokud není zatrženo, pak se při ukončení editace neuloženého Pma objektu otevře dotazovací okno zda uložit.
Cesta k editoru exportovaných dat v XML souboruCesta k editoru, který bude otevřen po provedení exportu dat z prostředí editoru Pma objektů nebo editoru grafiky. Provadí se pouze pokud je spouštění tohoto editoru povoleno. Viz: Export dat do textového XML souboru.
Používat jiné písmo ve vývojovém prostředíPokud je zatrženo, pak lze nastavit vlastní písmo, které bude používáno ve vývojovém prostředí PROMOTIC.
Při změně velikosti písma dojde také k přizpůsobení všech oken tak, aby i při změněném písmu zůstalo rozložení oken stejné.
Umožňuje používat systém PROMOTIC i na obrazovkách s velmi jemným rastrem, kde je jinak písmo velmi drobné.
Pro změnu písma ve spuštěné aplikaci viz konfigurátor "Používat jiné písmo v systémových oknech".
Písmo vývojového prostředíSlouží pro nastavení vlastního písma, který bude používán ve vývojovém prostředí.

© MICROSYS, spol. s r.o.