Promotic

Słowa kluczowe - karta obiektu PmaWebDir

Opis:
Definicja słów kluczowych.
Zamiana słów kluczowych jest wykonywana tylko w plikach z rozszerzeniem *.htm, *.html, *.xml oraz *.txt.
Słowa kluczowe (a więc i ta karta) są wykorzystywane tylko jeżeli w karcie "WebDir" jest ustawione Źródło danych = Pliki na dysku w określonym folderze.
Przyciski:
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna (pusta) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
Nowa zmienna (kopia wybranej) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Wielokrotne dodawanie zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
Usunie wybrane zmienne.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Otworzy listę wyboru następnych możliwości.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcDaClientGroup. Otworzy okno konfiguracyjne "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl lub Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej karty.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej według nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Konfiguratory:
ZmiennaNazwa słowa kluczowego. NIe jest zalecane stosowanie znaków diakrytycznych oraz nazw dłuższych niż 8 znaków. Taka sama nazwa musi być użyta w pliku, w którym mają być zamieniane słowa kluczowe. Patrz przykład w opisie obiektu.
Typ danychTyp danych słowa kluczowego.
WartośćWartość słowa kluczowego. Można połączyć powiązaniem danych. Patrz okno konfiguracyjne "Powiązanie danych obiektu PmVar".
Notatka:
Zamieniać wartości słów kluczowych można przy pomocy powiązań danych zdefiniowanych w ustawieniu słowa kluczowego lub zmieniać je w zdarzeniu onPageLoad przy każdym wymogu klienta.
© MICROSYS, spol. s r. o.