Promotic

Wielokrotne dodawanie zmiennych - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do definicji większej ilości zmiennych o tej samej nazwie z różnym indeksem.
Nowe zmienne zaszeregują się zawsze pod zaznaczoną zmienną w liście wszystkich zdefiniowanych zmiennych.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku " > Więcej nowych zmiennych" w karcie "Dane" obiektów z danymi.
Konfiguratory:
Ilość dodawanych zmiennychIlość zmiennych, które zostaną dodane do listy
Indeksować nazwy zmiennych wartością odIndeks, z jakim zostanie wytworzona pierwsza zmienna. Każda następna dodawana zmienna będzie mieć indeks o jeden wyższy niż poprzednia zmienna.
Notatka:
Po wypełnieniu tego okna zostanie otwarte okno konfiguracyjne "Zmienna" do wprowadzania parametrów wytwarzanych zmiennych.

W przypadku konfiguracji danych w obiekcie PmaOpcDaClientGroup jest bardziej wygodnym dodanie kilku zmiennych bezpośrednio poprzez wybór z OPC serwera. To można wykonać przy pomocy przycisku "" i wyborem opcji "Import z OPC serwera".
© MICROSYS, spol. s r. o.