Promotic

Ścieżka do zmiennej - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno służy do wyboru ścieżki do zmiennej (do obiektu typu PmVar).
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- z konfiguratora "Ścieżka do zmiennej" w konfiguracji wstępnej / Instancja, Prototypy, PmgBox / PmgBar z wyświetloną wartością.
Konfiguratory:
Wybrana ścieżkaŚcieżka względna lub bezwzględna do wybranej zmiennej.
Ścieżka względna względem:Jeżeli jest zaznaczone, wtedy wprowadzona ścieżka bezwzględna zostanie zmieniona na ścieżkę względną do danego obiektu odniesiena.
Lista Pma obiektówLista Pma obiektów w aplikacji, które zawierają przynajmniej jedną zmienną. Lista może zawierać obiekty PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaCommGroup, PmaTrendGroup.
Lista zmiennychLista zmiennych, które zawiera wybrany Pma obiekt.
Patrz również:
- PmVar (obiekt)

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.