Update cookies preferences
Promotic

Note - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Notatka zmiennej.
Składnia:
String Note
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Notatka" tego obiektu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sNote = oData.Item(2).Note;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.