Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetBit - metoda obiektu PmVar

Opis:
Zwraca bit w wartości zmiennej. Ta wartość musi być liczba całkowita (Byte, Integer, Long).
Składnia:
Long GetBit(Long nIndex)
Wołanie:
n = oData.Item(1).GetBit(index)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0).
Wartość zwrotna:
1 - bit jest ustawiony
0 - bit nie jest ustawiony
Notatka:
Właściwość zwraca wartość typu Long zamiast Boolean, ponieważ w praktyce okazuje się to w tym przypadku bardziej praktyczne.
Patrz również:
- PmVar.SetBit (metoda)
- Pm.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmBuffer.GetBit (metoda)

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice