Promotic

GetBit - metoda obiektu PmVar

Opis:
Zwraca bit w wartości zmiennej. Wartość ta musi być liczba całkowita (Byte, Integer, Long).
Składnia:
Long GetBit(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0).
Wartość zwrotna:
1 - bit jest ustawiony
0 - bit nie jest ustawiony
Notatka:
Właściwość zwraca wartość typu Long zamiast Boolean, ponieważ w praktyce okazuje się to w tym przypadku bardziej praktyczne.
Patrz również:
- PmVar.SetBit (metoda)
- Pm.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmBuffer.GetBit (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var bBit = oData.Item(0).GetBit(1);

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.