Promotic

TimeChange - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Czas ostatniego zapisu do zmiennej, który zmienił wartość.
Składnia:
Date TimeChange
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmVar.ChangedOnLastWrite (właściwość)
- PmVar.TimeWrite (właściwość)
- PmVar.Value (właściwość)
- PmVar.ValueBeforeChange (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var d = oData.Item(2).TimeChange;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.