Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeChange - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Czas ostatniego zapisu do zmiennej, który zmienił wartość.
Składnia:
Date TimeChange
Wołanie:
d = oData.Item(2).TimeChange
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu na obiekt posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmVar.ChangedOnLastWrite (właściwość)
- PmVar.TimeWrite (właściwość)
- PmVar.Value (właściwość)
- PmVar.ValueBeforeChange (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice