Update cookies preferences
Promotic

Bit - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Wartość jednego bitu zmiennej.
Niniejsza właściwość jest przestarzała, nie działa w języku JavaScript, zalecamy zastąpić ją wołaniem metod: GetBit / SetBit.
Składnia:
Long Bit(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0).
Wartości:
1 - bit jest ustawiony
0 - bit nie jest ustawiony
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca wartość typu Integer zamiast Boolean, ponieważ w praktyce okazuje się to w tym przypadku bardziej praktyczne.
Patrz również:
- Pm.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Data")
' przy odczycie bitu:
Dim nBit
nBit = oData.Item(0).Bit(1)
' przy zapisie do bitu:
oData.Item(0).Bit(1) = 1
© MICROSYS, spol. s r.o.