Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Bit - wlaściwość obiektu PmVar

Opis:
Wartość jednego bitu zmiennej.

Niniejsza właściwość jest przestarzała, nie działa w języku JavaScript, zalecamy zastąpić ją wołaniem metod: GetBit / SetBit.

Składnia:
Long Bit(Long nIndex)
Wołanie:
przy odczycie bitu:
n = oData.Item(1).Bit(index)
przy zapisie do bitu:
oData.Item(1).Bit(index) = n
Parametry:
nIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0).
Wartości:
1 - bit jest ustawiony
0 - bit nie jest ustawiony
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Właściwość zwraca wartość typu Integer zamiast Boolean, ponieważ w praktyce okazuje się to w tym przypadku bardziej praktyczne.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice