Promotic

TimeSource - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Czas powstania wartości w źródle wartości według czasu źródła (nie jest to czas, w którym wartość dotarła do aplikacji PROMOTIC).
Składnia:
Date TimeSource
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).

Ta wartość może być automatycznie uzupełniona tylko przez niektóre komunikacje:
- driver komunikacyjny PmOpcUaClient - patrz konfigurator "Typ odczytu czasu", kiedy z komunikacji zostanie wczytana wartość razem z odpowiednim znacznikiem czasu (ewentualnie z jakością).
- driver komunikacyjny PmIEC8705 dla wiadomości Polecenie odczytu (ASDU-102, C_RD_NA_1).
Patrz również:
- PmVar.TimeWrite (właściwość)
- PmVar.Quality (właściwość)
- PmVar.Value (właściwość)
- PmVar.ValueBeforeChange (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var d = oData.Item(2).TimeSource;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.