Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Nazwa zmiennej (rozróżnia duże/małe litery).
Składnia:
String Name
Wołanie:
s = oData.Item(id).Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa" tego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice