Promotic

Name - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Nazwa zmiennej (rozróżnia duże/małe litery).
Składnia:
String Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sName = oData.Item(2).Name;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.