Update cookies preferences
Promotic

ChangedOnLastWrite - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Znacznik, czy przy ostatnim zapisie została zmieniona wartość.
Składnia:
Boolean ChangedOnLastWrite
Wartości:
true - Przy ostatnim zapisie doszło do zmiany wartości.
false - Przy ostatnim zapisie nie doszło do zmiany wartości, to znaczy, że została zapisana taka sama wartość, która we właściwości znajdowała się przed zapisem.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmVar.TimeWrite (właściwość)
- PmVar.TimeChange (właściwość)
- PmVar.Value (właściwość)
- PmVar.ValueBeforeChange (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var bLast = oData.Item(0).ChangedOnLastWrite;
© MICROSYS, spol. s r.o.