Promotic

SetValue - metoda obiektu PmVar

Opis:
Zapis wartości, jakości oraz czasu źródła równocześnie.
Składnia:
Empty SetValue(Variant vValue, [Long nQuality], [Date tTimeSource])
Parametry:
vValue(Variant) Nowo zapisywana wartość.Jeżeli zostanie określone null, wtedy wartość nie zostanie zmieniona. Umożliwia wprowadzić nowej jakości lub czas źródła bez zmiany wartości.
nQuality[opcjonalne] (Long) Nowa zapisywana jakość wartości. Jeżeli nie zostanie określona, wtedy jakość nie zostanie zmieniona.
tTimeSource[opcjonalne] (Date) Nowy zapisywany czas źródła wartości. Jeżeli nie zostanie określony, wtedy czas źródła nie zostanie zmieniony.
Notatka:
Uwaga! Jeżeli zmienna oprócz wartości wykorzystuje jakość lub czas zasobu, wtedy jest zalecane zmieniać zmienną (wartość, jakość i czas zasobu) równocześnie przy pomocy tej metody. W ten sposób unika się kolejnych pojedynczych wpisów (wartość, jakość i czas zasobów) do zmiennej.
Patrz również:
- PmVar.Value (właściwość)
- PmVar.Quality (właściwość)
- PmVar.TimeSource (właściwość)
Przykład1:
Ustawienie wartości (50) oraz jakości (192 (&hC0)). Chodzi o ustawienie wartości i dobrej jakości (np. po udanej komunikacji).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oVar = pMe.Pm("/Data").Item(0);
oVar.SetValue(50, 192);
Przykład2:
Pozostawienie pierwotnej wartości (null) oraz ustawienie jakości 20 (&h14). Chodzi o ustawienie niepoprawnej jakości wartości (np. po utracie komunikacji).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oVar = pMe.Pm("/Data").Item(0);
oVar.SetValue(null, 20);

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.