Update cookies preferences
Promotic

TimeChange - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Čas posledního zápisu do proměnné, který změnil hodnotu.
Syntaxe:
Date TimeChange
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmVar.TimeWrite (vlastnost)
- PmVar.Value (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var d = oData.Item(2).TimeChange;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.