Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeChange - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Čas posledního zápisu do proměnné, který změnil hodnotu.
Syntaxe:
Date TimeChange
Volání:
d = oData.Item(2).TimeChange
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmVar.TimeWrite (vlastnost)
- PmVar.Value (vlastnost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice