Promotic

GetBit - metoda objektu PmVar

Popis:
Vrací bit v hodnotě proměnné. Tato hodnota musí být celé číslo (Byte, Integer, Long).
Syntaxe:
Long GetBit(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Index bitu (indexováno od 0).
Vrácená hodnota:
1 - bit je nastaven
0 - bit není nastaven
Poznámka:
Vlastnost vrací hodnotu typu Long místo Boolean, protože se to v praxi ukazuje v tom případě praktičtější.
Viz také:
- PmVar.SetBit (metoda)
- Pm.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmBuffer.GetBit (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var bBit = oData.Item(0).GetBit(1);

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.