Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetBit - metoda objektu PmVar

Popis:
Vrací bit v hodnotě proměnné. Tato hodnota musí být celé číslo (Byte, Integer, Long).
Syntaxe:
Long GetBit(Long nIndex)
Volání:
n = oData.Item(1).GetBit(index)
Parametry:
nIndex(Long) Index bitu (indexováno od 0).
Vrácená hodnota:
1 - bit je nastaven
0 - bit není nastaven
Poznámka:
Vlastnost vrací hodnotu typu Long místo Boolean, protože se to v praxi ukazuje v tom případě praktičtější.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice