Promotic

Cesta k proměnné - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro výběr cesty k proměnné (k objektu typu PmVar).
 
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- z konfigurátoru "Cesta k proměnné" v předkonfiguraci / Instance, Prototypy, PmgBox / PmgBar se zobrazenou hodnotou.
Konfigurátory:
Vybraná cestaRelativní nebo absolutní cesta k vybrané proměnné.
Relativní cesta vzhledem k:Pokud je zatrženo, pak zadaná absolutní cesta bude převedena na cestu relativní vzhledem k danému vztažnému objektu.
Seznam Pma objektůSeznam Pma objektů v aplikaci, které obsahují alespoň jednu proměnnou. Seznam může obsahovat objekty PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaCommGroup, PmaTrendGroup.
Seznam proměnnýchSeznam proměnných, které obsahuje vybraný Pma objekt.
Viz také:
- PmVar (objekt)

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.