Promotic

Note - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Poznámka proměnné.
Syntaxe:
String Note
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Poznámka" tohoto objektu.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sNote = oData.Item(2).Note;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.