Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetBit - metoda objektu Pm

Popis:
Změna bitu dané proměnné.
Syntaxe:
SetBit(vFrom As Variant, nIndex As Integer, bValue As Boolean) As Variant
Volání:
x = Pm.SetBit(vFrom, nIndex, bValue)
Parametry:
vFrom(Variant) Hodnota jejíž bit má být změněn. Tato hodnota musí být celé číslo (Byte, Integer, Long).
nIndex(Integer) Index bitu dané proměnné (indexováno od 0).
bValue(Boolean) Nová hodnota bitu (true nebo false).
Poznámka:
Nemění přímo hodnotu proměnné vFrom, ale vrací novou hodnotu, kterou lze do proměnné uložit.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Pro jazyk JavaScript je lepší pro čtení a nastavování bitu použít standardní bitové operátory.

Příklad:
Nastavení 20. bitu v proměnné BitMask
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

BitMask = Pm.SetBit(CLng(BitMask), 20, true)
CLng potřeba v případě, že původně BitMask nebyl datového typu Long. Pokud byl například Integer, pak 20. bit u této hodnoty neexistuje a metoda by selhala.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- SetBit
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice