Promotic

SetBit - metoda objektu Pm

Popis:
Změna bitu dané proměnné.
Syntaxe:
Variant SetBit(Variant vFrom, Long nIndex, Boolean bValue)
Parametry:
vFrom(Variant) Hodnota jejíž bit má být změněn. Tato hodnota musí být celé číslo (Byte, Integer, Long).
nIndex(Long) Index bitu dané proměnné (indexováno od 0).
bValue(Boolean) Nová hodnota bitu (true nebo false).
Poznámka:
Nemění přímo hodnotu proměnné vFrom, ale vrací novou hodnotu, kterou lze do proměnné uložit.

Pro jazyk JavaScript je lepší pro čtení a nastavování bitu použít standardní bitové operátory.

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastaví bit 20 V proměnné BitMask
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

BitMask = Pm.SetBit(BitMask, 20, true);
CLng je potřeba pokud původně BitMask nebyl typu Long. Pokud byl například typu Integer, pak bit 20 u této hodnoty neexistuje a metoda by selhala.

Historie:
Pm8.02.13: Netestoval se dobře rozsah bitů a někdy se mohlo psát mimo rozsah.
Pm8.02.09: Zprovozněno pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- SetBit
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.