Promotic

StringSub - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací podřetězec jiného řetězce.
Syntaxe:
String StringSub(String sString, Long nStart, [Long nEnd])
Parametry:
sString(String) Zdrojový řetězcový výraz.
nStart(Long) Index v řetězci, na němž má požadovaný podřetězec začínat.
0 = od začátku řetězce.
Pokud je tento parametr záporný, pak určuje pozici od konce řetězce. To znamená, že číslo -1 indikuje poslední znak, -2 je předposlední znak, atd.
nEnd[nepovinné] (Long) Index v řetězci, který bezprostředně následuje za koncem podřetězce.
Pokud není nastaveno, pak podřetězec bude obsahovat všechny znaky do konce řetězce.
Pokud je tento parametr záporný, pak se znaky počítají od konce řetězce.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sSub = Pm.StringSub("x100abc", 1, 4);   // sSub obsahuje "100"

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSub
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.