Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringSub - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací podřetězec jiného řetězce
Syntaxe:
StringSub(sString As String, nStart As Long, [nEnd As Long]) As String
Volání:
sString2 = Pm.StringSub(sString, nStart[, nEnd])
Parametry:
sString(String) Zdrojový řetězcový výraz.
nStart(Long) Index v řetězci, na němž má požadovaný podřetězec začínat. Pokud je tento argument záporný, pak určuje pozici od konce řetězce. To znamená, že číslo -1 indikuje poslední znak, -2 je předposlední znak, atd.
nEnd[nepovinné] (Long) Index v řetězci, který bezprostředně následuje za koncem podřetězce.
Pokud není nastaveno, pak bude podřetězec obsahovat všechny znaky do konce řetězce.
Pokud argument má zápornou hodnotu, pak se počítají znaky od konce řetezce.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sSub = Pm.StringSub("x100abc", 1, 4);  //sSub obsahuje "100"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSub
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice