Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringSub - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací podřetězec jiného řetězce
Syntaxe:
StringSub(sString As String, nStart As Long, [nEnd As Long]) As String
Volání:
sString2 = Pm.StringSub(sString, nStart[, nEnd])
Parametry:
sString(String) Zdrojový řetězcový výraz.
nStart(Long) Index v řetězci, na němž má požadovaný podřetězec začínat. Jestliže je tento argument záporný, udává pozici od konce řetězce. Tzn. že číslo -1 indikuje poslední znak, -2 je předposlední znak, atd.
nEnd[nepovinné] (Long) Index v řetězci, který bezprostředně následuje za koncem podřetězce. Pokud tento argument není zadán, bude podřetězec obsahovat všechny znaky do konce řetězce. Má-li argument zápornou hodnotu, počítají se znaky od konce řetezce.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr.

Příklad:
Dim sSub
sSub = Pm.StringSub("x100abc", 1, 4)
  ' sSub obsahuje "100"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSub
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice