Promotic

FileTextRead - metoda objektu Pm

Popis:
Čtení obsahu z textového souboru do hodnoty typu String nebo Array (pole) stringů.
Syntaxe:
Variant FileTextRead(String sFile, Long nType)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
nType(Long) Hodnota parametru.
0 - Vrací hodnotu typu String odpovídající obsahu celého souboru
1 - Vrací 1-rozměrné pole (Array) hodnot typu String, kde každá položka pole obsahuje jeden řádek souboru.
2 - Vrací hodnotu typu String odpovídající prvnímu řádku souboru.
3 - Vrací hodnotu typu String odpovídající poslednímu řádku souboru.
Upozornění: Pokud je v textovém souboru na konci znak "nový řádek", pak tato volba vrací prázdný řetězec odpovídající tomuto poslednímu prázdnému řádku.
Vrácená hodnota:
Pokud operace selhala, pak metoda vrací hodnotu Null (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var data = Pm.FileTextRead("#app:file.txt", 1);
if (Pm.IsValid(data))
{
Pm.Debug(data.GetItem(0));
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextRead
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.